In dit onderdeel leest u alles over de opgraving en de identificatie van de slachtoffers. De volgende onderwerpen komen aan de orde. Klik op uw keuze:

De gearresteerde begrafenisondernemer
De opgravingen
De trieste balans
Identificatie

De gearresteerde begrafenisondernemer
Meteen na de bevrijding in mei 1945 werd door de Politieke Opsporingsdienst in Amsterdam een man gearresteerd: J.B.J.M. Bleekemolen, begrafenisondernemer. Vanaf november 1944 had hij in de Bloemendaalse duinen de slachtoffers begraven die daar of elders in Noord-Holland waren gefusilleerd door de Sicherheitsdienst (SD).
Tijdens zijn verhoor bekende de begrafenisondernemer onder meer dat hij de slachtoffers in het laatste halfjaar provisorisch in massagraven had begraven. De plaatsen waarop hij dit moest doen, waren aangewezen door Duitsers.

De begrafenisondernemer kende de locaties waar hij de doden had begraven uit zijn hoofd, en tijdens de oorlog had hij bovendien notities gemaakt over de begraafplaatsen in de duinpannen. De commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in Haarlem, H. Wamsteker, gaf na het verhoor van Bleekemolen opdracht om de slachtoffers te zoeken en op te graven.

Drie weken na de bevrijding, op vrijdagmorgen 25 mei, ging een groep van zo’n twintig man naar wat Van der Vliets duinen wordt genoemd, een uitgestrekt duingebied bij Overveen. Een van hen, officier van justitie H.A. Wassenbergh, schreef later dat Bleekemolen ‘ons drie vrij ver van elkaar gelegen plekken grond [wees], waar volgens zijn verklaring de door hem begraven, door de SD ter dood gebrachte personen, zouden zijn begraven. Deze plaatsen werden (...) afgebakend. Om ongeveer elf uur werd met de opgravingswerkzaamheden begonnen en werden in één graf, op een diepte van ongeveer één meter, tien lijken, opeengehoopt en ongekist, gevonden, welke lijken zich in vergevorderden staat van ontbinding bevonden.’