In dit onderdeel leest u alles over de opgraving en de identificatie van de slachtoffers. De volgende onderwerpen komen aan de orde. Klik op uw keuze:

De gearresteerde begrafenisondernemer
De opgravingen
De trieste balans
Identificatie

De trieste balans
De lichamen werden in kisten bijgezet in de kelder van het mausoleum van de Algemene Begraafplaats in Haarlem. Omdat bleek dat het aantal steeds groter werd en het langere tijd zou duren voordat de stoffelijke overschotten door justitie werden vrijgegeven, werd besloten de slachtoffers gekist te herbegraven in het duingebied, tot het moment van de definitieve herbegrafenis.

Toen men eind juni 1945 dacht dat alle slachtoffers nu wel waren opgegraven, werd een angstig vermoeden werkelijkheid: op verschillende plaatsen werden tekenen gevonden die duidden op de aanwezigheid van nog veel meer graven. Op 16 juli 1945 werden de opgravingen daarom hervat. Vlak bij eerder gevonden grafkuilen werden nóg twee grafkuilen gevonden, met in totaal twintig personen. Zuidelijk van de Zeeweg werden daarna tien grafkuilen ontdekt met de stoffelijke overschotten van in totaal 91 personen, die tussen 1 juli 1943 en 18 augustus 1944 in de duinen waren gefusilleerd door de Sicherheitsdienst.

Eind juli waren op zes plaatsen in de duinen in 45 grafkuilen de stoffelijke resten gevonden van in totaal 422 gefusilleerde personen. 105 van hen waren in de duinen vermoord, de overige 317 elders in Noord-Holland.