In dit onderdeel leest u hoe het plan om de slachtoffers opnieuw in de duinen te begraven zich ontwikkelde en hoe het terrein voor de begraafplaats werd verworven. Klik op uw keuze:

De eerste aanzet
Wensen van de nabestaanden
Begraafplaats in de duinen
Eigendomsoverdracht

Eigendomsoverdracht
De meeste graven zijn gevonden op een terrein van de Erven Van der Vliet. Vanaf het begin gaven deze eigenaren alle medewerking aan de totstandkoming van een erebegraafplaats. Dit blijkt vooral uit de schenking: een duinterrein ter grootte van ruim zes hectare. Maar ook door toestemming te verlenen om herbegrafenissen te laten plaatsvinden voordat het terrein officieel was overgedragen, want dat gebeurde pas drie jaar na de oprichting van de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’.

De akte van overdracht en schenking is van 2 juni 1949. Het duinterrein ‘gelegen aan de Zeeweg te Overveen, gemeente Bloemendaal, waarop door de begiftigde reeds voor eigen rekening een begraafplaats is ingericht en een opzichterswoning is gesticht’, werd geschonken en ‘om niet’ in volle en vrije eigendom door de Erven Van der Vliet overgedragen aan de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’.