In dit onderdeel wordt beschreven wat er plaatsvond tussen het eerste ontwerp van de Eerebegraafplaats en de officiële voltooiing ervan. Klik op uw keuze:

Het ontwerp van Holt en Komter
De eerste inrichting
Officiële openstelling
Officiële voltooiing

Het ontwerp van Holt en Komter
Het voorlopig ‘Comité Eeregrafhof (voor terreurslachtoffers) in de duinen’ had de architecten Gerard Holt en Auke Komter gevraagd een ontwerp te maken voor een erebegraafplaats. Zo’n begraafplaats mocht van het Comité en de architecten niet een ‘vergeten heldenkerkhof’ worden. Ook mocht het niet alleen een ‘symbool zijn van het tegen het Duitse schrikbewind betoonde eendrachtig verzet’, maar het moest ook ‘een monument [zijn] voor eeuwen, getuigende van de moed, vaderlandsliefde, vrijheidszin en opofferingsgezindheid van hen, die voor onze eer en vrijheid hun leven offerden’.

Over het zoeken naar een geschikte plek schreef Holt later dat ‘de omringende duinterreinen (...) op uitgebreide wijze [werden] verkend en in kaart gebracht. Men wilde voldoen aan de wens om voor de Eerebegraafplaats een van de mooiste gedeelten van de duinen ter plaatse te bestemmen, dat tevens van een zodanige bouw, structuur en oppervlak zou zijn dat het zonder in de gegeven natuurlijke bewegingen van het oppervlak sterk in te hoeven grijpen en de bestaande vegetatie aan te tasten, een duinplateau van voldoende afmetingen zou zijn voor de bouw.’ En over het terrein dat uiteindelijk werd gekozen zei Holt: dit ‘ligt even onder de top van een hoog gelegen duinterrein waarvan de hellingen een mooi uitzicht bieden naar het oosten; de zijde van het opkomende licht. Het ligt ver genoeg van de Zeeweg dat er een stilte heerst waarin slechts de eigen geluiden van de natuur waarneembaar zijn.’

Het ontwerp van Holt en Komter werd in augustus 1945 goedgekeurd door het Comité, en in de herfst van datzelfde jaar werd de Eerebegraafplaats in ruwe vorm ingericht.