In dit onderdeel wordt beschreven wat er plaatsvond tussen het eerste ontwerp van de Eerebegraafplaats en de officiële voltooiing ervan. Klik op uw keuze:

Het ontwerp van Holt en Komter
De eerste inrichting
Officiële openstelling
Officiële voltooiing

De eerste inrichting
In september en oktober 1945 werd door vrijwilligers een weg aangelegd van de Zeeweg naar ‘een te maken plateau ter hoogte van pl.m. 10 m. boven het oostelijk gelegen dal, tegen de helling die meer westelijk en noordelijk in een beschermende duinenreeks [werd] voortgezet.’ Om een egaal oppervlak van honderd bij twintig meter te krijgen, werden kleinere duintoppen afgegraven en een aantal duinkommen opgevuld. In een verdieping konden de slachtoffers worden herbegraven, groepsgewijs, zoals zij in de duinen gevonden waren.

Eind oktober en begin november 1945 werden 333 van de 422 gevonden slachtoffers herbegraven op de Eerebegraafplaats. Op hun graven werden kleine naambordjes geplaatst. De begraafplaats werd meteen al opengesteld voor publiek, dus zonder grafzerken, beplanting, bestrating en geplande bebouwing, en ook zonder officiële plechtigheid.

Het plan van Holt en Komter is nooit volledig uitgevoerd. Het ontbreken van voldoende financiële middelen noopten het bestuur tot het laten uitvoeren van een soberder voltooiingsplan.