In dit onderdeel wordt beschreven wat er plaatsvond tussen het eerste ontwerp van de Eerebegraafplaats en de officiële voltooiing ervan. Klik op uw keuze:

Het ontwerp van Holt en Komter
De eerste inrichting
Officiële openstelling
Officiële voltooiing

Officiële openstelling
Op 27 november 1945 werd de Eerebegraafplaats officieel opengesteld met de herbegrafenis van Hannie Schaft. Daaraan voorafgaand werd een herdenkingsdienst gehouden in de Grote of Sint-Bavo Kerk in Haarlem. Onder de duizenden belangstellenden waren natuurlijk de familieleden en vrienden van de slachtoffers die op de Eerebegraafplaats waren begraven, en verder koningin Wilhelmina, prinses Juliana, prins Bernhard, minister-president W. Schermerhorn en vertegenwoordigers van tientallen oud-verzetsorganisaties.

Officiele openstelling

Het merendeel van de bezoekers volgde lopend de baar naar de Eerebegraafplaats, een afstand van ongeveer vijf kilometer vanaf de kerk. Een verslaggever van het Algemeen Handelsblad schreef hierover: ‘De stoet die de baar van Hanneke Schaft volgt, weerspiegelt alle geledingen van ons volk. Vrouwen in Marker en Zeeuwsch costuum gaan naast heeren met hooge hoeden, politiemannen naast arbeiders en schoolkinderen, één in hun eerbied voor Nederlands helden van het verzet.’