Na de officiële openstelling werd de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ opgericht.
Klik op uw keuze:

Oprichting van de Stichting
Doel van de Stichting
Blijvende zorg voor de begraafplaats
De overdracht
Het bestuur
Financieel zelfstandig

Oprichting van de Stichting
Een half jaar na de officiële openstelling van de Eerebegraafplaats met de herbegrafenis van Hannie Schaft, werd het voorlopig Comité op 27 mei 1946 omgezet in de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’. De eerste voorzitter van het dagelijks bestuur werd H. Wamsteker, die al vanaf het begin was betrokken bij de opgraving en herbegraving van de slachtoffers. Naast het dagelijks bestuur werd een raad van toezicht in het leven geroepen. De eerste raadsvoorzitter werd L.A. Kesper, commissaris der Koningin in Zuid-Holland.
Het doel van de Stichting was tweeledig, zoals in artikel 2 van de akte van oprichting is vastgelegd: het in stand houden van een begraafplaats en een monument ter nagedachtenis aan de omgekomen verzetsmensen.

In 1946 was de Eerebegraafplaats nog niet voltooid. Een eerste taak van de nieuwe Stichting was dan ook de definitieve inrichting van de Eerebegraafplaats vorm te geven. Dat betrof onder meer het maken van grafzerken, het aanleggen van beplanting en paden, en het plaatsen van enkele monumenten, waaronder een bouwwerk ‘dat een nationaal karakter zou dragen’. De voltooiing van de Eerebegraafplaats zou op 31 oktober 1953 een feit zijn.