Na de officiële openstelling werd de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ opgericht.
Klik op uw keuze:

Oprichting van de Stichting
Doel van de Stichting
Blijvende zorg voor de begraafplaats
De overdracht
Het bestuur
Financieel zelfstandig

Doel van de Stichting
‘De Stichting heeft tot doel aanleg, oprichting en instandhouding van een begraafplaats en monument in de duinen onder Bloemendaal ter eere van de nagedachtenis van hen, die tijdens de Duitsche bezetting in het binnenlandsch verzet hun leven hebben geofferd, en als blijvend getuigenis van de dankbaarheid van het Nederlandsche volk. De Stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettige en oirbare middelen, welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’
Artikel 2 van de akte van oprichting, 27 mei 1946.