Na de officiële openstelling werd de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ opgericht.
Klik op uw keuze:

Oprichting van de Stichting
Doel van de Stichting
Blijvende zorg voor de begraafplaats
De overdracht
Het bestuur
Financieel zelfstandig

De overdracht
In oktober 1951, nadat de begraafplaats was voltooid, werden de onderhandelingen met de Stichting 1940-1945 in versneld tempo voortgezet. De bedoeling was om de overdracht op 1 januari 1952 te laten plaatsvinden. Besloten werd dat de Stichting 1940-1945 het beheer van de Eerebegraafplaats zou overnemen. Voor de definitieve voltooiing van de begraafplaats en het onderhoud ervan werden binnen de Stichting afzonderlijke fondsen gereserveerd. De toekomstige exploitatiekosten werden geraamd op negenduizend gulden per jaar. Het Rijk zou daarvan een deel op zich nemen, in de vorm van een bijdrage van vijf gulden per graf per jaar. Daarnaast waren er nog ruim honderd contribuanten van het in 1947 gestichte ‘Fonds Onderhoud van de Eerebegraafplaats te Bloemendaal’.

Met de overdracht was de rol van de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ feitelijk uitgespeeld. Toch bestond er voorkeur om deze stichting als rechtspersoon te laten voortbestaan. De reden daarvoor was dat men dacht dat de Stichting 1940-1945 geen lang leven beschoren zou zijn. Voorzitter Wamsteker zei zelfs: ‘Na één geslacht bestaat ook zij niet meer.’ Dit in tegenstelling tot de Stichting ‘De Eerebegraafplaats’, die altijd zou blijven bestaan. Door de Stichting te handhaven, zou de ‘continuïteit in de gedragslijn ten aanzien van het beheer over de begraafplaats’ worden bevorderd. Het beheer over de begraafplaats zou verder gemakkelijker zijn met een afzonderlijk bestuur. En daarnaast was de procedure van statutenwijziging eenvoudiger dan die van liquidatie.