Na de officiële openstelling werd de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ opgericht.
Klik op uw keuze:

Oprichting van de Stichting
Doel van de Stichting
Blijvende zorg voor de begraafplaats
De overdracht
Het bestuur
Financieel zelfstandig

Financieel zelfstandig
Ruim 35 jaar na de Tweede Wereldoorlog hield het bestuur van de Stichting 1940-1945 steeds meer rekening met haar opheffing. Men verwachtte dat de Stichting ‘De Eerebegraafplaats’ wél tot in lengte van dagen zou blijven voortbestaan. Omdat de Eerebegraafplaats nauwelijks vermogen en eigen inkomsten had, moest daarom een structurele oplossing worden gevonden voor de exploitatie. De Stichting moest, kortom, financieel op eigen benen kunnen staan.

Vanaf 1982 deed de Stichting 1940-1945 een aantal schenkingen aan de Eerebegraafplaats met vrijstelling van de verschuldigde schenkingsrechten. Hiermee werd een eigen vermogen van de Stichting ‘De Eerebegraafplaats’ gevormd. Met de opbrengst van beleggingen, met giften, legaten, erfstellingen en regelmatige vrijwillige bijdragen ontstond een reserve, waarmee het onderhoud van de Eerebegraafplaats uit eigen vermogen was gegarandeerd.

De Stichting was nu financieel zelfstandig; zij ontving geen bijdragen meer van het Rijk of van andere instellingen. De dagelijkse taken van de Stichting werden verricht door de Stichting 1940-1945. Te denken valt hierbij aan het bijhouden van de (financiële) administratie en het beheren van het archief. Maar ook zaken als het beheer van het onderhoud van de begraafplaats en het uitvoeren van bestuursbesluiten behoren nog steeds tot die taken.