Na de opening in 1945 vonden er nog herbegrafenissen plaats. Niet alle verzoeken werden ingewilligd.
Klik op uw keuze:

Slachtoffers van elders
'Sluiting' van de Eerebegraafplaats
Herbegrafenissen 1946-1955
Afwijzingen en verplaatsingen
Het verstrooien van as

Herbegrafenissen 1946-1955
Als voorwaarde aan het herbegraven op de Eerebegraafplaats werd gesteld dat ‘niet in aanmerking komen tot bijzetting (...) diegenen, die reeds elders een passend graf hebben gevonden, doch alleen zij, die nu nog worden opgegraven en wier nabestaanden een desbetreffend verzoek tot ons Bestuur richten.’

De eerste herbegrafenis na dit besluit vond eind maart 1946 plaats. Het betrof acteur Bob Oosthoek, die begin maart was opgegraven uit een naamloos graf op de Algemene Begraafplaats in Hengelo. Tot 1949 vonden nog vijfentwintig herbegrafenissen plaats en tussen 1949 en 1955 vonden alleen nog herbegrafenissen plaats van zeventien slachtoffers die in Duitsland waren gevonden. Antoon Beernink was de allerlaatste die werd herbegraven; dit gebeurde op 9 december 1955. Er waren toen 59 slachtoffers begraven die niet in het duingebied waren gevonden. In totaal was het aantal slachtoffers dat op de Eerebegraafplaats is begraven daarmee gekomen op 372.