Na de opening in 1945 vonden er nog herbegrafenissen plaats. Niet alle verzoeken werden ingewilligd.
Klik op uw keuze:

Slachtoffers van elders
'Sluiting' van de Eerebegraafplaats
Herbegrafenissen 1946-1955
Afwijzingen en verplaatsingen
Het verstrooien van as

Het verstrooien van as
Verzoeken om op de Eerebegraafplaats te mogen worden bijgezet, dus ook als het slachtoffer niet in de duinen was gevonden, betroffen soms ook de urn met as van een verzetsman of -vrouw. Het bestuur deed bij deze verzoeken opnieuw een beroep op artikel 2 van de statuten. Het was unaniem van mening dat een afwijking van de doelstelling consequenties zou kunnen hebben die niet te overzien waren en gaf daarom geen toestemming om urnen op de Eerebegraafplaats bij te zetten.

Rond 1975 werden vaker dergelijke verzoeken aan het bestuur gericht. Het bestuur besloot daarom dat het mogelijk moest zijn om de as van de overleden ex-verzetsmensen én hun ‘echtgeno(o)t(e) of door samenleving hecht verbonden levenspartner’ te verstrooien, echter alleen op een apart veld buiten de eigenlijke Eerebegraafplaats. Benadrukt werd dat de Eerebegraafplaats een gesloten openbare begraafplaats is en dat van het plaatsen van een urn bij een graf geen sprake kon zijn. Ook het aanbrengen van een naam op een grafsteen, of het uitstrooien van as bij, of over een graf of binnen de ommuurde ruimte van de begraafplaats, was niet toegestaan.
In 1977 werd buiten het ommuurde gedeelte van de begraafplaats, achter de klokkenstoel, een klein plateau van tien bij tien meter aangelegd, om te dienen als asverstrooiingsveld.

In verband met de wettelijke vereisten voor het verstrooien van as op privéterrein is het verkrijgen van toestemming van de Stichting ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’ een absolute voorwaarde voor asverstrooiing.
Toestemming voor het verstrooien van as moet schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur van de Stichting door een direct nabestaande of door een executeur-testamentair. Toestemming kan uitsluitend worden verleend wanneer de overledene als verzetsdeelnemer bekend is bij de Stichting 1940-1945 of wanneer het gaat om de echtgenote van iemand die op de Eerebegraafplaats is begraven.