Het plan van de architecten Gerard Holt en Auke Komter was in augustus 1945 goedgekeurd. In de periode erna werd het verder uitgewerkt. Klik op uw keuze:

Discussie rond het eerste schetsontwerp
Maulbronner zandsteen
Klachten uit de samenleving
Het logboek van Ten Hoope
Nationaal verzetsmonument
Een sober voltooiingsplan
Gedenkstenen in de duinen

Discussie rond het eerste schetsontwerp
In augustus 1945 had het voorlopig Comité het schetsontwerp van Holt en Komter goedgekeurd. Voorzitter Verburg was daar niet gelukkig mee. In een brief aan de overige leden van het Comité liet hij dat in niet mis te verstane bewoordingen weten. Hij omschreef het ontwerp als een ‘kaal en open plein (...) met rondom een muur’. Op die muur zouden de ‘dodenlijsten’ een plaats krijgen, en die zouden het effect hebben van een ‘reclameachtige aanplakschutting’. Verder vond hij de geplande aula een ‘stationsgebouw’. Begin september 1945 stelde hij dan ook voor om op korte termijn een andere architect een poging te laten ondernemen.

Eerste schetsontwerp

In een reactie stelt C.H. Beschoor Plug dat het ontwerp was goedgekeurd door het bestuur. Uit de notulen was verder niet op te maken dat de goedkeuring bindend was. Dat zou ook onlogisch zijn, want ‘Als er geheel aan voldaan moest worden, was er geen enkele vrijheid’. De goedkeuring betrof, met andere woorden, niet het schetsontwerp, dat het Comité uitsluitend had aangenomen als ‘een basis, waarop verder kan worden gewerkt en ... verder ontworpen’. Holt en Komter konden dus verder gaan, als ‘wij het erover eens zijn, dat aan het eigenlijke kerkhof in voortdurend overleg met het Comité verder kan worden gewerkt, zooals zo bitter noodzakelijk is, is er nog gelegenheid te over om de erbij op te richten gebouwen in den meest met het doel overeenkomenden geest nader te bespreken en definitief te ontwerpen.’ In januari 1946 kregen Holt en Komter de opdracht een bouwplan voor het gehele terrein van de Eeregrafhof te ontwerpen.

Tweede schetsontwerp