Het plan van de architecten Gerard Holt en Auke Komter was in augustus 1945 goedgekeurd. In de periode erna werd het verder uitgewerkt. Klik op uw keuze:

Discussie rond het eerste schetsontwerp
Maulbronner zandsteen
Klachten uit de samenleving
Het logboek van Ten Hoope
Nationaal verzetsmonument
Een sober voltooiingsplan
Gedenkstenen in de duinen

Een sober voltooiingsplan
De financiële middelen bleken ontoereikend voor het oorspronkelijke, monumentale plan. Architect Auke Komter kreeg daarom in de zomer van 1949 de opdracht een sober voltooiingsplan te maken. En het plan was niet alleen eenvoudiger, maar ook ‘meer aangepast aan de natuurlijke omgeving’. Komter zei later: ‘Voorop stond, dat wat er ook toegevoegd zou worden, behouden moest blijven wat verworven was: rust, wijding en grootheid.’ Omdat nu juist deze factoren bij elke herdenking teloor gingen, had hij buiten de eigenlijke begraafplaats een aparte herdenkingsplaats ontworpen voor ongeveer tweeduizend toehoorders. Het definitieve bestek voor de voltooiing werd in december 1950 gepresenteerd.

Het auditoriumIn mei 1951 werd de voltooiing van de aanleg van de Eerebegraafplaats voortvarend ter hand genomen. Aan de voet van de opgang kwam de ‘spreekruimte’: het auditorium. Hierdoor moest worden gewaarborgd dat de eigenlijke begraafplaats in het teken bleef staan ‘der herdenking’ en niet in dat ‘der manifestatie’. Voor de bouw van de opzichterswoning en de bestrating van de opgang van de herdenkingsplaats naar de begraafplaats werd gebruikgemaakt van het restant van de Limburgse carboonzandsteen waarmee ook de paden tussen de grafvakken en de omgang rond de begraafplaats waren belegd.
Het voorterras werd vergroot en de oorspronkelijk in het midden daarvan gelegen opgang en toegangspoort werden in noordelijke richting verplaatst. Boven de ingang werd de tekst ‘Geheiligd is de grond dien gij betreedt’ aangebracht. Verder werd de buitenmuur verhoogd met Maulbronner zandsteen. Aan de kant van de zee werd een muur geplaatst om onderstuiving te voorkomen. In deze muur werd bovendien een kleine zandstenen toren met een hardhouten klokkenstoel aangebracht. Ook de vlaggenmast werd vanaf het midden van de begraafplaats verplaatst naar deze muur. Op het hoogste duin rond de Eerebegraafplaats werd een kruis van basralokushout geplaatst. In oktober 1951 was de afwerking van de Eerebegraafplaats voor het belangrijkste deel voltooid.