Het plan van de architecten Gerard Holt en Auke Komter was in augustus 1945 goedgekeurd. In de periode erna werd het verder uitgewerkt. Klik op uw keuze:

Discussie rond het eerste schetsontwerp
Maulbronner zandsteen
Klachten uit de samenleving
Het logboek van Ten Hoope
Nationaal verzetsmonument
Een sober voltooiingsplan
Gedenkstenen in de duinen

Gedenkstenen in de duinen
In mei 1949 werden op acht plaatsen in het duingebied gedenkstenen onthuld. Uit de regio waren diverse steenhouwers enkele weken in de duinen bezig geweest teksten aan te brengen op het Maulbronner zandsteen. Vader en zoon Lavertu, steenhouwers uit Zandvoort, maakten twee gedenkstenen. Lavertu jr. in 1993: ‘Het was een aangrijpende klus. Om ons heen waren nog de kuilen waar de executies hadden plaatsgevonden. Het lag er vol met mitrailleurhulzen, de grond ademde nog van moord.’

Steenhouwers in de duinen

Bij elk van de zes plaatsen waar in de zomer van 1945 de in totaal 45 grafkuilen met 422 stoffelijke overschotten waren gevonden, werd een 1700 kilo zware steen geplaatst met de tekst: ‘Hier lagen ... vermoorde verzetslieden. Gevonden mei 1945.’ Op de plaats van de puntjes stond het aantal op die plaats gevonden slachtoffers. Verder werden twee gedenkstenen geplaatst in twee vlak bij elkaar gelegen duinvalleien in de Kennemerduinen achter het Kopje van Bloemendaal, waar op 2 februari 1943 tien mannen waren gefusilleerd.

Nadat vijftig jaar later was gebleken dat de gedenkstenen ernstige erosieverschijnselen vertoonden en de teksten slecht leesbaar, werden zij vervangen door identieke, in Frankrijk gezaagde en bewerkte exemplaren in grijs-rozerood Rose de la Clarté-graniet. De laatste steen werd op 10 april 2000 tijdens een informele bijeenkomst vervangen.