Eerebegraafplaats app

De Eerebegraafplaats heeft sinds 22 april 2016 een app die gratis is te downloaden via Apple App Store of Google Play Store onder de naam Eerebegraafplaats.

U kunt de app ook downloaden als u de Eerebegraafplaats bezoekt.
Bij het informatiepunt tegenover de vlaggemast bij de beheerderswoning vindt u ons gratis wifi downloadpunt.
Al wandelend over de Eerebegraafplaats kunt u deze bekijken en luisteren naar alle informatie die de app u biedt.

De app bestaat uit drie onderdelen:

  • Elf “points of interest” waar u informatie kunt vinden over geschiedenis, ontwerp, materiaalgebruik en verschillende onderdelen van de Eerebegraafplaats.
  • 372 biografieën met foto van alle verzetsstrijders die op de Eerebegraafplaats begraven zijn.
  • Twee wandelingen naar gedenkstenen in de duinen waar meteen na de bevrijding grafkuilen zijn gevonden van gefusilleerde verzetsstrijders.

De gedenkstenen staan in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De wandelingen beginnen bij het bezoekerscentrum van het Nationaal Park aan de Zeeweg, twee km. ten oosten van de Eerebegraafplaats. De wandelingen kunnen gecombineerd worden en zijn samen ongeveer 5 km.

De app biedt een schat aan informatie en bevat foto’s, filmbeelden en tekeningen. In korte tijd leert u veel over de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere begraafplaats.
Als u bij een graf staat, kunt u de biografie van die persoon opzoeken. Elke biografie bevat gegevens over de achtergrond van die persoon, zijn verzetsactiviteiten en hoe hij is gearresteerd.

De app is mogelijk gemaakt door subsidies van het vfonds en Stichting Democratie en Media.