Anbi

Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u naar ons ANBI-formulier.
Zie verder ons jaarbericht 2021.