Sjoerd BAKKER

grafvak 18

Doch de meeste van deze is de liefde. 1 Cor. 13

geboren: 10 juni 1915 te Leeuwarden
overleden: 1 juli 1943 in het duingebied bij Overveen, 28 jaar oud
burg. staat: ongehuwd
beroep: zelfstandig coupeur/ontwerper te Amsterdam
geloof: gelovig, maar buitenkerkelijk
vindplaats: gedenksteen 5

Achtergrond

Sjoerd Bakker was als zelfstandig kleermaker/ontwerper werkzaam in zijn woning aan de Vondelstraat in Amsterdam. Net als zijn verzetsvriend Willem Arondeus was hij homoseksueel.

Verzetsactiviteiten

Vanaf 1942 verleende Sjoerd Bakker hulp aan (Joodse) onderduikers. Hij verzorgde bonkaarten en persoonsbewijzen en hielp Joden hun inboedels illegaal onder te brengen.

In eerste instantie werkte hij zelfstandig, later kwam hij in contact met de Persoonsbewijzencentrale die zich bezig hield met het vervalsen en stelen van persoonsbewijzen voor onderduikers.

In februari en maart 1943 was hij direct betrokken bij de aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister. Hij maakte de politie-uniformen die nodig waren voor de aanslag. De benodigde stof verkreeg hij via relaties bij de Hollandia Confectiefabrieken Kattenburg.

Arrestatie en moord

Na de aanslag dook hij onder, maar werd na vijf dagen gearresteerd. In juni 1943 werd hij door een SS- und Polizeigericht samen met 11 andere die aan de aanslag op het Bevolkingsregister hadden deel genomen ter dood veroordeeld.

Op 1 juli 1943 werden zij gefusilleerd in de duinen bij Overveen en in een massagraf begraven.