Urn

Op 10 mei 1947 werd aan de noordzijde van de grafvakken een 2,5 meter hoge bronzen urn geplaatst. De urn is ontworpen door professor L.O. Wenckebach. Het randschrift luidt: ‘Der helden asch is hier vergaard / Hun geest blijve in ons hart bewaard’. Later werd de urn op een voetstuk van Maulbronner zandsteen gezet. In de urn is as geplaatst van verzetsmensen die in het crematorium Westerveld in Driehuis zijn verast en van slachtoffers die zijn gecremeerd in het crematorium van het concentratiekamp in Vught.

Westerveld
De as uit crematorium Westerveld is afkomstig van 81 mannen die tussen 6 september en 26 oktober 1944 werden gecremeerd. De as werd in mei 1947 in de urn geplaatst.

Kamp Vught
Vanaf juni 1944 werden op de fusilladeplaats van Kamp Vught – officieel: Konzentrationslager Herzogenbusch – in totaal 329 gevangenen doodgeschoten. Vrijwel alle stoffelijke resten werden in het crematorium van het kamp verbrand. In maart 1946 ontving het voorlopig Comité de mededeling dat een verzetsgroep kans had gezien ‘uit het krematorium een handvol as te verzamelen van de laatst gesneuvelde helden in dit kamp’. In juni 1947 werd deze as overgedragen aan de Eerebegraafplaats en in de urn gevoegd bij de van het crematorium in Westerveld ontvangen as.